۵ ویژگی مهم کاتالوگ‌های دیجیتالی

ورق بزنید

۱

انتشار تنها با یک لینک

۲

دریافت آمار و افزایش فروش

۳

جمع آوری لید و اطلاعات مشتریان

۴

به روزرسانی آنی کاتالوگ

۵

افزودن لینک و ویدئو به محتوا

اولین کاتالوگ دیجیتالی خود را بسازید!